Klauzula informacyjna – RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Tatuatorium.pl – Usługi Artystyczne Michał Banach, 

ul. Francuska 12A/6, 03-906 Warszawa,

NIP 6640007385

tel: 502 231 602 email: kontakt@tatuatorium.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

• rezerwacji przestrzeni coworkingowej 

• wykonania obowiązków prawnych administratora danych takich jak wystawianie faktur i innych dokumentów księgowych oraz ich przechowywanie

• rozpatrywania reklamacji i zwrotów

• ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,

• marketingu bezpośredniego,

• tworzenia zestawień, analiz i statystyk

• wsparcia technicznego,

• rozliczeń finansowych,

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

Posiadają Państwo prawo do:

• dostępu do własnych danych osobowych;

• edytowania własnych danych osobowych,

• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych;

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania własnych danych osobowych w dowolnym momencie

• przenoszenia własnych danych osobowych lub cofnięcia zgody

Mogą Państwo skorzystać z przysługujących praw kontaktując się z administratorem. Dane kontaktowe: tel. 502 231 602 email: kontakt@tatuatorium.pl

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania rezerwacji. W przypadku niepodania danych osobowych wykonanie rezerwacji nie będzie możliwe. Przetwarzanie danych osobowych opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO.

Twoja prywatne dane osobowe:

Zaproponowane zapisy klauzuli informacyjnej uwzględniają regulacje zawarte w art. 13 rozporządzenia RODO, którego przepisy bezpośrednio obowiązują we wszystkich państwach członkowskich UE z dniem 25 maja 2018 r. oraz mają odpowiednie zastosowanie na gruncie Prawa zamówień publicznych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenieo ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

Internauci korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej.

Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane przez www.tatuatorium.pl w celach technicznych. 

Każdy klient ma prawo wglądu, modyfikacji swoich danych osobowych. Możliwe jest także usunięcie danych z systemu. Takie żądanie prosimy przekazać na adres kontakt@tatuatorium.pl.

Visit Us On Facebook